Serveis d’intervenció especialitzada

Xarxa d’atenció especialitzada de la Generalitat de Catalunya

Impulsat per :
Any d’execució: 2019-2020

Què?

Els Serveis d’Atenció Especialitzada (SIE) són una de les peces puntals de la xarxa pública catalana per a l’atenció i recuperació de dones que pateixen violències masclistes. El seu abordatge integral i abast és dissenyat en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.. A finals de 2019 hi havia 8 SIE a Catalunya. Al febrer de 2020 es van obrir 5 de nous i existeix el compromís d’obrir-ne 3 més abans de finals d’any.

Al 2019 vam encetar una xarxa de mentores al Baix Llobregat. Juntament amb l’equip de professionals, ens plantegem que les mentores facin acompanyaments a dones que acudeixen directament al SIE o són derivades a aquests serveis integrals des de la xarxa comarcal. Essent que els SIE són de caràcter supralocal, Dones Mentores nodrirà les xarxes no només amb dones que hagin passat pel serveis sinó també amb dones amb sensibilitat de gènere de la comarca. En 2020 comencem una xarxa de mentoria al SIE de Tarragona.

 

Per què?

Perquè incorporem elements de flexibilitat en l’atenció a dones que pateixen violències masclistes sense necessitat de canviar els sistemes dissenyats però millorant-los. Via mentoria les intervencions són més globals i integrades en tots els aspectes de les vides de les dones, dins i fora els serveis. La mentoria n’és un pas més que contextualitza l’experiència adquirida i hi posa en valor els processos de superació i supervivència, treballant de manera horitzontal i multidireccionalment.

Col·laboracions

En què podem ajudar-te?

Necessites més informació sobre els nostres programes?

T'agradaria formar part de la nostra xarxa de mentores?

Et trobes en una situació vulnerable i busques ajuda?

Share This