El nostre objectiu és de triple impacte: social, comunitari, de gènere.

Treballem per la igualtat material i efectiva, per a l’erradicació de les violències masclistes i els estereotips de gènere.

A Dones Mentores incrementem la qualitat dels sistemes d’atenció assignant supervivents capacitades en mentoria a dones que són als seus processos de superació de les violències masclistes. Les mentores són protagonistes i peces centrals en els acompanyaments d’altres dones. En els casos de mentores que no han passat per aquesta experiència vital, la capacitat d’acompanyar des del coneixement del que significa ser dona en un sistema patriarcal esdevé palanca de transformació i participació comunitària de fort impacte.

Aquesta xarxa “mixta” de dones des del punt de vista de la violència fuig de l’estigmatització que per a moltes suposa haver-la sofert. Com diem, ni víctimes ni supervivents; totes són mentores i totes posen la seva experiència al servei dels acompanyaments des d’aquesta significació.

Amb la creació i capacitació de grups de mentores, contribuïm a visibilitzar la participació comunitària.

Millorem la qualitat en l’atenció a dones.

Ajudem a crear sistemes de col·laboració social-sostenibles en el temps, enfocats a supervivents i dones en vulnerabilitat social.

N

Empoderament

A través de l’articulació de xarxes de mentores i de la seva capacitació.

N

Visibilització

Ni víctimes ni supervivents; mentores. Amb la creació i capacitació de xarxes de mentores, contribuïm a visibilitzar la participació comunitària. Visibilitzem el potencial i valor de l’experiència en els processos de sortida de les violències masclistes.

N

Accessibilitat i transversalitat

Apropem les xarxes de mentores a dones en situació de vulnerabilitat per violències masclistes i les acompanyem.

N

Ocupabilitat

Treballem de manera diferenciada aspectes prelaborals que concorren en les dones que volen accedir al mercat laboral. Tenim en compte com impacta la violència masclista en els processos de cerca de feina en dones que la sofreixen o l’han sofert i com impacta en les seves relacions laborals per participar activament al mercat laboral.

Transparència

“Actuem de forma eficient i transparent”

En què podem ajudar-te?

Necessites més informació sobre els nostres programes?

Et trobes en una situació vulnerable i busques ajuda?

Col·laboracions