Dones Mentores

Programes de mentoring social amb perspectiva de gènere

Dones Mentores és un innovador programa de Mentoring Social amb perspectiva de gènere, instaurat en el territori des de 2017 i agermanat amb l’oficina KVINFO Mentornetvaerk (Centre Nacional Danès per a la Recerca i informació sobre Gènere , Igualtat i Diversitat) a Dinamarca.

Xarxes de mentores contra les violències masclistes

Articulem xarxes de mentores i les incorporem en l’acció social. Proposem la mentoria com la millor eina per a flexibilitzar la resposta assistencial i adaptar-la a les necessitats de totes les dones. Apel·lem a la seva experiència i sensibilitat en la recuperació de dones en risc o vulnerabilitat social.

Habilitem i capacitem les organitzacions, associacions i institucions

Introduïm l’acció horitzontal com a complement a l’atenció especialitzada. Per aconseguir-ho, col·laborem amb institucions, organitzacions, associacions, serveis i equips de professionals especialitzades en atenció a dones amb un model que implica també supervivents i testimonis de violències masclistes.

Establim aliances amb organitzacions transnacionals i amb equips amb llarga trajectòria en mentoring amb perspectiva de gènere, com KVINFO.

Formació: capacitem en mentoria amb perspectiva de gènere.

Oferim formació i acompanyament a totes les professionals de la xarxa d’atenció a dones; punts d’atenció a dones, oficines d’atenció a víctimes a jutjats, serveis d’atenció a dones municipals i supramunicipals, serveis d’intervenció especialitzada, entitats i associacions de dones.

Assistència: dissenyem i implementem programes per a configurar xarxes de mentores

Adaptem la resposta a les característiques i necessitats dels serveis d’atenció a dones.

Ampliació de cobertures: complementem els programes assistencials.

Proposem xarxes de mentores per a actuar conjuntament amb la xarxa d’atenció públic-privada.

Acompanyament: donem suport als serveis d'atenció.

Acompanyem en el temps, monitorem i supervisem els projectes de mentoria en els serveis que aposten per incorporar aquesta eina d’intervenció social.

Equip

Lores López

 

Lores López és jurista especialitzada en violències masclistes i igualtat. Amb experiència en treball comunitari amb impacte de gènere i accions de prevenció de violències masclistes, ha participat en l’elaboració i revisió de protocols locals i circuits municipals per a l’abordatge integral contra les violències masclistes a la comarca del Baix Llobregat.

A Dinamarca, a més de col·laborar amb organitzacions especialitzades en atenció a dones en situació de violència masclista, (Danske Kvindesamfund) i refugiades (Trampolin Huset), va entrar en contacte amb el Mentoring amb perspectiva de gènere de la mà de KVINFO (Centre Danès per a la recerca sobre gènere, igualtat i diversitat) especialment amb el seu programa troncal Kvinfo Mentornetvaerk.

La seva participació en fòrums sobre igualtat i drets de les dones a nivell local, nacional i internacional li ha aportat una visió panoràmica sobre les problemàtiques més comunes en l’àmbit de les violències, així com els múltiples enfocaments per a combatre-les.

Anna Pérez

 

És enginyera de telecomunicacions. Aporta a Dones Mentores el component tecnològic que avui dia és necessari en tots els àmbits. Té formació i experiència en el sector de l’audiovisual, així com coneixement de les institucions locals, gràcies al seu pas per la política municipal a la seva ciutat.

El primer contacte de l’Anna amb el programa és com a mentora, en una mentoria que la pandèmia va obligar que fos completament online. El seu perfil professional i el coneixement en primera persona del programa, la converteixen en un valor addicional important. La seva incorporació obre la porta a potenciar projectes de mentoria de dones on les tecnologies de la informació (TIC) juguin un paper rellevant. El biaix de gènere en les TIC és un aspecte de desigualtat que cal neutralitzar.

Si bé en les relacions personals en general, i en la mentoria amb perspectiva de gènere en particular, la presencialitat, el contacte directe, el gest, la proximitat… són valors de gran importància, la situació actual ens obliga a repensar-nos en molts aspectes. És aquí on prenen sentit les mentories per via telemàtica que, a més, obren pas a posar en contacte dones afins situades a kilòmetres de distància.

Anna s’incorpora a l’equip de Dones Mentores el 2021.

En què podem ajudar-te?

Necessites més informació sobre els nostres programes?

T'agradaria formar part de la nostra xarxa de mentores?

Et trobes en una situació vulnerable i busques ajuda?

Col·laboracions