Dones Mentores

Programes de mentoring social amb perspectiva de gènere

Dones Mentores és un innovador programa de Mentoring Social amb perspectiva de gènere, instaurat en el territori des de 2017 i agermanat amb l’oficina KVINFO Mentornetvaerk (Centre Nacional Danès per a la Recerca i informació sobre Gènere , Igualtat i Diversitat) a Dinamarca.

Xarxes de mentores contra les violències masclistes

Articulem xarxes de mentores i les incorporem en l’acció social. Proposem la mentoria com la millor eina per a flexibilitzar la resposta assistencial i adaptar-la a les necessitats de totes les dones. Apel·lem a la seva experiència i sensibilitat en la recuperació de dones en risc o vulnerabilitat social.

Habilitem i capacitem les organitzacions, associacions i institucions

Introduïm l’acció horitzontal com a complement a l’atenció especialitzada. Per aconseguir-ho, col·laborem amb institucions, organitzacions, associacions, serveis i equips de professionals especialitzades en atenció a dones amb un model que implica també supervivents i testimonis de violències masclistes.

Establim aliances amb organitzacions transnacionals i amb equips amb llarga trajectòria en mentoring amb perspectiva de gènere, com KVINFO.

Formació: capacitem en mentoria amb perspectiva de gènere.

Oferim formació i acompanyament a totes les professionals de la xarxa d’atenció a dones; punts d’atenció a dones, oficines d’atenció a víctimes a jutjats, serveis d’atenció a dones municipals i supramunicipals, serveis d’intervenció especialitzada, entitats i associacions de dones.

Assistència: dissenyem i implementem programes per a configurar xarxes de mentores

Adaptem la resposta a les característiques i necessitats dels serveis d’atenció a dones.

Ampliació de cobertures: complementem els programes assistencials.

Proposem xarxes de mentores per a actuar conjuntament amb la xarxa d’atenció públic-privada.

Acompanyament: donem suport als serveis d'atenció.

Acompanyem en el temps, monitorem i supervisem els projectes de mentoria en els serveis que aposten per incorporar aquesta eina d’intervenció social.

En què podem ajudar-te?

Necessites més informació sobre els nostres programes?

Et trobes en una situació vulnerable i busques ajuda?

Col·laboracions