Habilitem i capacitem a les organitzacions,

associacions i institucions

Serveis

La violència masclista és estructural i la conseqüència més extrema del patriarcat. Per això, a Dones Mentores apostem per processos de reparació social comunitària. Ens centrem en els mentors supervivents com a protagonistes i elements clau per donar suport a altres dones. Ho fem des del convenciment que ningú pot entendre millor una dona que pateix violència que una altra que hagi passat per la mateixa experiència vital.

A més, proposem afegir a la xarxa de mentores també dones que, sense haver passat per situacions de violència masclista, creuen en la igualtat de gènere i hi volen participar. Sumar-les totes és un dels actius de la nostra xarxa i evita l’estigmatització que sovint comporta patir violència. A Dones Mentores podem ser mentores i posar la nostra experiència al servei d’una dona en el seu procés de reparació de la violència patida.

Oferim un coneixement profund de la violència, de les seves causes i interseccions; coneixem el sistema de resposta institucional i apostem per educar i conscienciar la societat a través de la mentoria.

Col·laborem estretament amb institucions, associacions i serveis d’atenció a la dona, i apostem per la formació com a eina de prevenció de la violència i de reflexió social. Oferim formació i sensibilització sobre igualtat de gènere i contra la violència masclista a organitzacions i empreses interessades a aprofundir en coneixements per corregir les desigualtats de gènere aplicant la mentoria.

El nostre mètode de mentoria social està inspirat en el Centre Danès d’Informació sobre Gènere (KVINFO). És innovador, eficaç i d’acord amb les directrius de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE).

La mentoria

El mètode de mentoria de Dones Mentores és totalment horitzontal i bidireccional, ja que es basa en el reconeixement dels punts forts i la resiliència de les dones que pateixen violència masclista. Treballem amb respecte i partint d’una anàlisi en profunditat de la complexitat de la violència estructural i les seves múltiples interseccions. Busquem i promovem processos de reconstrucció de la identitat a través del suport a una vida lliure de violència. Moltes dones que van ser mentores amb Dones Mentores són avui mentores de la xarxa.

L’equip de Dones Mentores, en col·laboració amb professionals dels serveis d’intervenció especialitzats i d’atenció a la dona, estableix els tàndems de mentora/mentorada més adequats en cada cas. Els tàndems tenen una durada mitjana de 10 a 12 mesos, i de vegades fins a 18.

Des del moment de l’assignació de la mentora, fem un seguiment permanent de la mentora i mentorada; oferim formació periòdica a les mentores i organitzem reunions de bones pràctiques, on poden conèixer altres dones que ja han finalitzat les seves mentories o que estan en una relació de mentoria.

Les dones que participen a les nostres xarxes de mentoria no són només usuàries dels serveis, receptores o cuidadores: definim les seves necessitats, aspiracions, prioritats i límits a través d’entrevistes individualitzades amb cadascuna d’elles. La mentora i la mentorada son les que determinen, amb Dones Mentores i els equips professionals, els objectius a treballar en cada mentoria.

Per a nosaltres, una mentora és una figura de referència per a una altra dona a qui dedica el seu temps i cura. No és una dona amb més coneixements ni més experiència: és una dona que té una altra experiència vital i que aposta per actuar en favor de la igualtat.

Què fem?

Mentoria

Dissenyem i implementem projectes de mentoria.

Proposem la mentoria com la millor eina per potenciar la resposta dels serveis d’atenció a la dona i flexibilitzar-la. El nostre mètode de mentoria  s’adapta a les necessitats de cada dona. El nostre treball es basa en el respecte i en l’anàlisi de la complexitat de la violència estructural i les seves múltiples interseccions. Apel·lem a l’experiència i sensibilitat de les mentores per facilitar la recuperació de dones en risc o vulnerables per violència masclista.

Formació

Ens formem en mentoria amb perspectiva de gènere.

Apostem per la formació com a eina de prevenció de la violència i de reflexió social. Oferim diferents modalitats de formació i sensibilització, adaptades als perfils i necessitats dels professionals dels serveis d’atenció a la dona, organismes no especialitzats, institucions, organitzacions del tercer sector i empreses.

Suport

Complementem l'assistència dels serveis d'atenció.

Ens centrem en pal·liar les limitacions del sistema d’intervenció i assistència, mitjançant un enfocament no vertical, un seguiment permanent durant la fase de restitució social, la personalització de l’atenció a cada dona, la identificació de noves actituds i formes de violència i la innovació social. La nostra xarxa de mentores és un altre recurs al qual els professionals de la xarxa poden recórrer.

Impacte

Treballem sistemàticament l'anàlisi i l'avaluació.

Aspirem a ser un referent en la restitució social de les dones que pateixen violència masclista. El nostre impacte ha estat reconegut per l’Ajuntament de Barcelona (2020), pel Premi Valldejuli al millor projecte d’impacte social de Catalunya (SEBAP, 2022), i per la Fundació Sisley-d’Ornano de París (2023).

En què podem ajudar-te?

Necessites més informació sobre els nostres programes?

Et trobes en una situació vulnerable i busques ajuda?

Col·laboracions