Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre hem impartit formació multidisciplinar al voltant de les violències masclistes pel servei no especialitzat d’acollida de CCOO, Portes Violetes.

Unes 80 persones a Tarragona, Girona i Barcelona han pogut assistir a aquestes sessions en les quals es pretenia donar unes pautes sobre:

  • Què cal saber en una primera intervenció davant un cas de violència masclista?
  • Com cal intervenir des de d’un servei no especialitzat com Portes Violetes? Què cal fer? Què cal no fer?
  • Com elaborem la informació per fer una derivació suficient a un servei d’atenció especialitzada?
  • Com està vertebrada la xarxa d’atenció especialitzada al territori?
  • Com ens sentim davant una entrevista a una dona que pateix violència masclista?

La resposta a aquestes qüestions ha vingut donada des de tres enfocaments diferents: el jurídic, el psicològic i el social. Per això s’ha comptat amb tres professionals especialistes en cadascú d’aquests àmbits:

  • Lores López, coordinadora de DM i jurista especialitzada en violències masclistes
  • Paula Bonelli, psicòloga amb experiència en Infància i família en risc i dones víctimes de violència masclista
  • Dana Machado, treballadora social especialitzada amb àmplia experiència en atenció a dones en situació de violència masclista

El curs ha anat acompanyat d’abundant informació complementària: legislació, recursos a cada territori, bibliografia i filmografia recomanada, etc.

Share This