NOSALTRES

Dones Mentores

 

Emdic Lores i sóc jurista especialitzada en violència masclista i igualtat. He desenvolupat la meva carrera professional assessorant dones així com les seves criatures a un centre públic de la Generalitat de Catalunya des de 2006 fins al 2017. A més d’atenció jurídica, vaig participar de la implementació d’accions comunitàries amb impacte de gènere i en prevenció de la violència masclista. Tanmateix vaig participar en l’elaboració i revisió de protocols locals per a l’abordatge integral de violències masclistes i vaig formar part de circuits municipals de violència en la comarca del Baix Llobregat.

Entre 2014 i 2016 vaig residir a Dinamarca. A banda de la meva col•laboració amb organitzacions especialitzades amb dones tals com Danske Kvindesamfund i Trampolin Huset, vaig entrar en contacte amb el mentoring amb perspectiva de gènere gràcies a KVINFO (www.kvinfo.dk, Centre Danès per a la Investigació sobre Gènere, Igualtat i diversitat) i molt especialment, amb el seu programa troncal Mentornetvaerk.

Conec l’àmbit dels drets de les dones, la seva singularitat i els reptes per l’abordatge en l’erradicació de la violència masclista i la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes. Haver participat en taules de reflexió locals, nacionals i internacionals m’ha donat una visió panoràmica i transversal sobre les problemàtiques més comunes en aquest àmbit, així com els múltiples enfocaments per combatre-les.

En tornar de Copenhaguen al setembre de 2016 decideixo integrar els dos àmbits d’experiència –atenció a dones i mentoring- i explorar vies per a co-crear un programa de Mentoring Social amb Perspectiva de Gènere convençuda de què és fonamental complementar els programes assistencials actuals amb projectes comunitaris i horitzontals que involucrin les dones i promoguin la participació social.

“No es pot fer intervenció social efectiva sense la societat”

Neix així Dones Mentores-Emakume Mentoreak.