IMPACTE SOCIAL,

COMUNITARI

I DE GÈNERE

Fort triple impacte, ja que col·laborem amb institucions, organitzacions i equips i serveis d’atenció a dones amb un model que implica supervivents en la recuperació de dones en risc i/o vulnerabilitat social.

 

Establim aliances i col·laboració amb organitzacions transnacionals i equips amb llarga trajectòria en mentoring amb perspectiva de gènere (KVINFO).

Institucions, organismes i centres d’atenció a les dones:

 

 • Amb la creació i capacitació de grups de mentores, contribuïm a visibilitzar la participació comunitària.
 • Ajudem a crear sistemes de col·laboració social sostenible en el temps, enfocats a supervivents i dones en vulnerabilitat social.
 • Contribuïm a millorar la qualitat en l’atenció a dones.
 • Informem i formem sobre mentoring social amb perspectiva de gènere als equips de professionals.
 • Complementem l’atenció a dones amb pocs recursos.
 • Vehiculem, generem xarxes de i per a dones disposades a realitzar acompanyaments dins els equips d’atenció professional.

Amb i per les dones:

 

 • Afavorim relacions horitzontals de mentoratge basades en l’experiència.
 • Capacitem mentores.
 • Oferim acompanyaments qualificats a mentees.
 • Treballem per a la igualtat efectiva.
 • Treballem per a l’erradicació de la violència masclista, els estereotips de gènere, el reconeixement de la doble victimització, social i de gènere.
 • Abordem en grups de mentores noves formes de violència masclista.